กำหนดการ

งานประชุมมันสำปะหลังนานาชาติ 2561

(World Tapioca Conference 2018)

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2561

ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

World Tapioca Conference 2018

27-28 June 2018 Bangkok, Thailand

Visit Our Office

Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce
563 Nonthaburi Rd., Bangkasor, Muang, Nonthaburi 11000

Let’s call us

Phone +66 2547 4123
FAX: +66 2547 4802

Meet Us on Facebook

@WorldTapiocaConference2018

Useful Links

http://www.moc.go.th/
http://www.dft.go.th/
http://www.ttta-tapioca.org/
http://www.thaitapiocastarch.org/
http://thaitapioca.org/
http://www.nettathai.org/